2000x2000innovasjon-norge_grønnInnovasjon Norge har utfordret Ferd Sosiale Entreprenører til å bidra i deres Drømmeløft for norsk næringsliv.  Drømmeløftet er en mobilisering av næringslivet for en bærekraftig utvikling. I samarbeid med Socentral arrangeres det debatt om tema den 17 mars.

Her vil man blant annet ta opp hvilken rolle sosialt entreprenørskap kan og bør ha for å styrke norsk næringsliv og offentlige tjenester. På hvilke områder sosialt entreprenørskap bidra med nye løsninger. Hvilke rammebetingelser som bør endres og forslag til konkrete tiltak for å komme et skritt lengre. Et flott initiativ fra flere viktige aktører. Du kan lese mer om tema her.

%d bloggers like this: