Kilde: Aftenposten.no

Kilde: Aftenposten.no

I Aftenposten i forrige uke kunne man lese hvordan inkludering og integrering har stor samfunnsøkonomisk verdi. Det er nødvendig for å forhindre at tilliten til velferdsstaten forvitrer. Artikkelen trekker frem problemstillinger som vi i VB jobber med, og understreker nettopp at arbeid er viktig for integrering. Samt at andelen sysselsatte i enkelte innvandrergrupper, som kvinner med ikke vestlig bakgrunn er mye høyere enn i befolkningen ellers.

Introduksjonsprogrammet er nå til gjennomgang. Vi håper på økt gjennomslag for nye tilnærminger til integrering. Slik at flere kan få realisert drømmen sin om en arbeidskarrière i Norge. Les hele artikkelen her

%d bloggers like this: