31.08.2013,_Erna_Solberg.2

Erna Solberg trakk i dag frem deltakelse blant innvandrerkvinner som en utfordring for likestilling.

I dag 8 mars, har kvinnedagen blitt markert verden over. I Norge har man i sammenligning med mange andre land kommet langt i arbeidet med likestilling. Det er allikevel langt igjen. En av hovedutfordringene som ble trukket frem av statsminister Erna Solberg under markeringen i Drammen i dag var at mange innvandrerkvinner ikke deltar.

Vi i VB ønsker å bidra til å motvirke denne trenden. Gjennom å gi kvinner med minoritetsbakgrunn bedre muligheter til å integreres i arbeidsmarkedet, tilgang til arbeid og aktivt kunne påvirke og forme egen arbeidskarrière. Et av målene må være å bidra til at flere får tilgang til arbeid, muligheter og personlig frihet. Det motiverer oss til å fortsette arbeidet mot åpning av vår hovedvirksomhet høsten 2015.

%d bloggers like this: