SOPRO_logoSoPro 2015 arrangeres 26.februar 2015 på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim. SoPro er en interaktiv konferanse, med et program som oppfordrer til deltakelse. Konferansen har deltakere fra studentmiljøet, akademia, gründere, næringsliv, politikere og andre.

Hensikten er å øke fokuset på sosialt entreprenørskap og bidra til nytenkning innenfor denne grenen av entreprenørskap. Les mer her

%d bloggers like this: