Bilde: imdi.no

Bilde: imdi.no

62 % av de som gjennomfører  introduksjonsprogrammet er i arbeid ett år etter at de fullførte programmet. Det betyr at det gjøres mye riktig i integreringen av nye innvandrere i Norge. Det er allikevel viktig å huske på at ikke alle innvandrere fullfører, eller har et slikt tilbud.

Undersøkelsen viste også at det er færre kvinner enn menn som er ute i arbeid. Derfor mener vi det er ekstra viktig å gi nye løsninger, og bedre oppfølging av kvinner med minoritetsbakgrunn. Både kvinner som har fått tilbud om Introduksjonsprogram, og de som ikke har hatt et slikt tilbud. Les hele saken her

%d bloggers like this: