mg_0073m

Mange gode råd fra SoCentral. En viktig aktør for samfunnsinnovasjon.

Vi i Vintage Baby var i går på besøk hos SoCentral i Oslo. SoCentral er en møteplass og inkubator for sosiale entreprenører. Vi fikk gode råd for valg av virksomhetsstrategi og videre prosjektutvikling.

SoCentral ble etablert nettopp fordi samfunnet trenger nye løsninger på mange områder.  Vi fikk nok en gang fundamentert hvor viktig det er å samarbeide bedre på tvers av fagområder, bransjer og sektorer. Inkubatoren jobber med å  finne ut hvordan slike samarbeid kan se ut og hvilken effekt de kan gi.

Vi takker for et fruktbart møte og ser frem til videre samarbeid.

%d bloggers like this: