IMDi_logoDet at kommunene klarer å gi et tilbud til nyankomne innvandrere som er lokalt tilpasset, og tilpasset den enkeltes forutsetninger er en viktig suksessfaktor. Flere mener det er avgjørende at kommunene prioriterer å gi et tilpasset tilbud som tar høyde for flyktningenes forutsetninger, men også for arbeidsmarkedet lokalt.  Dette kommer frem når integrerings- og mangfoldsdirektoratet evaluerer utfordringene ved Intro-ordningen. Du kan lese hele artikkelen her 

%d bloggers like this: