VB har hatt møte med viktige aktører i arbeid med integrering denne uken.

VB har hatt møte med viktige aktører i arbeid med integrering denne uken.

I går hadde vi vårt første møte med NAV intro og Jobbsjansen i Sandefjord. Jobbsjansen er en permanent ordning i regi av kommunen hvor formålet er å få flere innvandrere over i arbeid eller utdanning i samarbeid med integrerings- og mangfoldsdirektoratet. NAV Intro er NAVs kompetanseenhet for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. NAV intro i Sandefjord har landets høyeste gjennomføringsprosent og sitter på viktig kompetanse. Vi takker for et inspirerende og produktivt møte, og gleder oss til å bli bedre kjent med hvordan avdelingene jobber med målgruppen vår i dag.

%d bloggers like this: