Inkubator for sosialt entreprenørskap i Oslo SoCentral la tidligere i høst ut denne videoen om sosialt entreprenørskap. Se mer om hvorfor det er viktig for samfunnsutvikling. Hvordan vi alle er med å påvirke i hvilken retning vi ønsker samfunnet skal utvikle seg, og hvem det skal være for her:

%d bloggers like this: